Acta Historica Universitatis Klaipedensis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Leidinio viršelis

Acta Historica Universitatis Klaipedensis – tarptautinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys, leidžiamas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto.

Leidinys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Acta Historica Universitatis Klaipedensis pradėtas leisti 1993 m. kaip Klaipėdos universitete įsteigto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro mokslo darbų žurnalas. Pirmasis tomas išleistas Vilniuje, visi likę, pradedant antruoju – Klaipėdos universiteto leidykloje. Iš pradžių serijoje buvo publikuojami straipsnių rinkiniai ir monografijos, nuo aštuntojo tomo – tik straipsnių rinkiniai. Septintasis tomas neišleistas. 20062010 m. keturi serijos tomai išleisti su atskira paantrašte „Studia Antropologica“.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis yra teminių straipsnių rinkinių serija, kurioje publikuojami žinomų Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Latvijos ir kt. valstybių profesionalių mokslininkų straipsniai. Tai pirmasis ir iki šiol vienintelis Lietuvoje mokslo darbų leidinys, skirtas regioninės istorijos tyrimams.[1] Kiekvienas leidinio straipsnis recenzuojamas dviejų recenzentų. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų, vokiečių arba rusų lenkų kalbomis su anotacijomis lietuvių ir anglų kalba bei išsamiomis santraukomis įvairiomis kalbomis.[2]

Straipsniuose nagrinėjama viduramžių Lietuvos, Vokiečių ordino, Klaipėdos miesto, Klaipėdos krašto, Rytų Prūsijos socialinė, politinė, kultūrinė istorija, XX a. diplomatijos istorija, vokiečių ir lietuvių (Vokietijos ir Lietuvos) santykių, lenkų ir lietuvių (Lenkijos ir Lietuvos) santykių istorija, spausdinami atrinkti istorijos šaltiniai su profesionaliais istorikų komentarais. Kiekviename tome publikuojamos mokslininkų recenzijos Lietuvoje ir užsienio šalyse parengtiems darbams. Keturi tomai skirti kultūros antropologijos tyrimams Baltijos jūros regione.

Leidinio atsakingasis redaktorius iki 2001 m. buvo Alvydas Nikžentaitis, 20032006 m. redaktorių kolegijai vadovavo Vladas Žulkus, 20062013 m. Silva Pocytė, nuo 2013 m. – Vasilijus Safronovas.

Leidinio numeriai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai. Sud. R. Čapaitė, A. Nikžentaitis. Vilnius: Academia, 1993. – 252 p.
 2. Klaipėdos miesto ir regiono archeologijos ir istorijos problemos. Sud. A. Nikžentaitis, V. Žulkus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1994. – 200 p. ISBN 9986-505-00-3
 3. Zenonas Ivinskis. Lietuvos istorijos šaltiniai. Ats. red. S. C. Rowell. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1995. – 116 p. ISBN 9986-505-09-7
 4. 1923 metų sausio įvykiai Klaipėdoje. [Sud. A. Nikžentaitis]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1995. – 96 p. ISBN 9986-505-10-0
 5. Alvydas Nikžentaitis. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996. – 140 p. ISBN 9986-505-505-21-6
 6. Vladas Žulkus. Palangos viduramžių gyvenvietės. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. – 350 p. ISSN 1392-4095
 7. Nepasirodė.
 8. Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos. Ats. red. A. Nikžentaitis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. – 216 p.
 9. Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose. Sud. S. Pocytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 160 p. ISBN 9955-585-28-5
 10. Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904). Sud. S. Pocytė, R. Sliužinskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 140 p. ISSN 1392-4095
 11. Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros. Sud. V. Vaivada, D. Elertas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. – 216 p. ISSN 1392-4095
 12. Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 1 (Studia Anthropologica, I). [Ed. by V. Čiubrinskas, R. Sliužinskas]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. – 148 p. ISSN 1392-4095
 13. Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2 (Studia Anthropologica, II). [Ed. by V. Čiubrinskas, R. Sliužinskas]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. – 180 p. ISSN 1392-4095
 14. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Social History, Cultural Sciences. Sud. R. Sliužinskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 272 p. ISSN 1392-4095
 15. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Military History, Archaeology, Enthnology. Sud. R. Sliužinskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 276 p. ISSN 1392-4095
 16. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filosofija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Political History, Political Sciences, Philology. Sud. R. Sliužinskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 268 p. ISSN 1392-4095
 17. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį = The City and Region of Klaipėda: New Approaches to the Past. Sud. S. Pocytė, V. Safronovas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 268 p. ISSN 1392-4095
 18. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos = End of the Second World War in East Prussia: Facts and Historical Perception. Sud. A. L. Arbušauskaitė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 352 p. ISSN 1392-4095
 19. Identity politics: histories, regions and borderlands (Studia Anthropologica, III). Ed. by V. Čiubrinskas, R. Sliužinskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 220 p. ISSN 1392-4095
 20. Identity politics: migration, communities and multilingualism (Studia Anthropologica, IV). Ed. by V. Čiubrinskas, R. Sliužinskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 228 p. ISSN 1392-4095
 21. Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai = The 1939 Annexation of Klaipėda Region: Political, Ideological, Social and Military Issues. Sud. S. Pocytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 256 p. ISSN 1392-4095
 22. 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai = The Battle of Durbe, 1260: Sources and Historical Research. Sud. V. Vaivada. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 196 p. ISSN 1392-4095
 23. Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais = Ambiguous Identities in the Interspaces: The Case of East Prussia in the 19th and 20th Centuries = Die vieldeutigen Identitäten in den Zwischenräumen: Der Fall Ostpreußen im 19./20. Jh. Sud. V. Safronovas, N. Strakauskaitė, L. Motuzienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 356 p. ISSN 1392-4095
 24. Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje = Appropriation of Spaces in East Prussia during the 20th Century = Присвоение пространств в Восточной Пруссии в двадцатом столетии. Sud. V. Safronovas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. – 360 p. ISSN 1392-4095

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Klaipėdos universiteto interneto svetainė Archyvuota kopija 2014-07-02 iš Wayback Machine projekto.
 2. Atmena autoriams serijos XXIII tome. Klaipėda, 2011.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]