1968 m. šūkiai

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

1968 metų šūkių sąrašas:

L’ennui est contre – révolutionnaire.
Nuobodulys – tai kontrrevoliucionierius!

Nous ne voulons pas d’un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d’ennui.
Mes nenorime pasaulio, kuriame už tai, kad esi tikras, jog nemirsi nuo bado, mokama pavojumi mirti iš nuobodulio.

Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau.
Tas, kas revoliuciją vykdo perpus, kasa sau kapą. (Lui Antuanas de Sen-Žiustas)

On ne revendiquera rien, on ne demandera rien. On prendra, on occupera.
Mes nieko nereikalausime ir neprašysime: mes paimsime ir užgrobsime.

Plebiscite: qu’on dise oui qu’on dise non il fait de nous des cons.
Kaip balsuotum per plebiscitą, „už“ ar „prieš“, iš tavęs vis tiek padarys ožį!
(Pagal ritmą, mintį ir leksiką praktiškai tiksliai atitinka rusiškam pasakymui rus. Голосуй, не голосуй, всё равно получишь … – Balsuok, nebalsuok, vis tiek gausi …

Depuis 1936 j’ai lutté pour les augmentations de salaire. Mon père avant moi a lutté pour les augmentations de salaire. Maintenant j’ai une télé, un frigo, une VW. Et cependant j’ai vécu toujours la vie d’un con. Ne négociez pas avec les patrons. Abolissez – les.
1936 m. aš kovojau už algos padidinimą. Anksčiau už tai kovojo mano tėvas. Dabar aš turiu televizorių, šaldytuvą ir folksvageną, bet gyvenimą vis tiek pragyvenau kaip ožys. Nesiderėk su bosais! Šalin juos!

Le patron a besoin de toi, tu n’as pas besoin de lui.
Šefui reikia tavęs, tau jo nereikia.

Travailleur: Tu as 25 ans mais ton syndicat est de l’autre siècle.
Darbininke! Tau 25 metai, bet tavo profsąjunga iš praėjusio amžiaus!

Soyez réalistes, demandez l’impossible.
Būkime realistais, reikalaukime neįmanomo! (Če Gevara)

On achète ton bonheur. Vole – le.
Tavo laimę nupirko. Tu ją pavok.

Sous les pavés, la plage !
Po grindinio akmenimis – paplūdimys!

Ni Dieu ni maître !
Nei Dievo, nei pono!

Même si Dieu existait il faudrait le supprimer.
Net jei Dievas egzistuotų, jį reikėtų uždrausti.

Soyons cruels !
Būkime žiaurūs!

Vivre sans temps mort – jouir sans entraves
Gyvenk, neleisk veltui laiko (darbui), džiaukis be trukdymų!

Il est interdit d’interdire.
Uždrausti uždrausti (pažodžiui: „Uždrausta uždrausti“).

Dans une société qui a aboli toute aventure, la seule aventure qui reste est celle d‘abolir la société.
Visuomenėje, uždraudusioje visas avantiūras, vienintelė avantiūra – uždrausti visuomenę!

L‘émancipation de l‘homme sera totale ou ne sera pas.
Žmogaus išlaisvinimas bus visuotinis arba jo nebus išvis.

La révolution est incroyable parce que vraie.
Revoliucija neįtikėtina, nes ji tikra.

Je suis venu. J‘ai vu. J‘ai cru.
Atėjau. Pamačiau. Patikėjau.

Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi !
Bėk, drauge, už tavęs senasis pasaulis!

Il est douloureux de subir les chefs, il est encore plus bête de les choisir.
Sunku klausyti viršininkų, bet dar kvailiau juos rinktis.

Un seul week – end non révolutionnaire est infiniment plus sanglant qu‘un mois de révolution permanente.
Vienas savaitgalis be revoliucijos yra žymiai kruvinesnis, negu mėnesis nenutrūkstančios revoliucijos.

Le bonheur est une idée neuve.
Laimė – tai nauja idėja.

La culture est l‘inversion de la vie.
Kultūra – tai gyvenimas atvirkščiai.

La poésie est dans la rue.
Poezija gatvėse!

L‘art est mort, ne consommez pas son cadavre.
Menas mirė, nevalgykite jo lavono.

L‘alcool tue. Prenez du L.S.D.
Alkoholis žudo. Vartokite LSD.

Debout les damnés de l‘Université.
Universiteto prakeiktieji, stokitės!

SEXE : C‘est bien, a dit Mao, mais pas trop souvent.
SEKSAS: Tai gerai, – pasakė Mao, – bet ne labai dažnai. (populiarių tarp kairiųjų Mao Dzeduno citatų parodija)

Je t‘aime! Oh! dites – le avec des pavés!
Aš tave myliu! O, pasakyk man tai su akmeniu rankose!

Camarades, l‘amour se fait aussi en Sc. Po, pas seulement aux champs.
Draugai! Mylėtis galima ir Politinių mokslų mokykloje, bet ne tik skvere.

Mort aux vaches!
Mirtis mentams! (pažodžiui – karvėms)

Travailleurs de tous les pays, amusez – vous!
Visų šalių proletarai, linksminkitės!

L’imagination au pouvoir
Visa valdžia vaizduotei!

Le réveil sonne : Première humiliation de la journée !
Skambina žadintuvas – pirmasis šiandienos pažeminimas.

Imagine: c'est la guerre et personne n'y va !
Įsivaizduokite: karas, o į jį niekas neina!

Je participe
tu participes
il participe
nous participons
vous participez
ils profitent
Aš dalyvauju
tu dalyvauji
jis dalyvauja
mes dalyvaujame
jūs dalyvaujate
jie naudojasi.