Valstybinis egzaminas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 Gnome globe content.svg  Manoma, kad šis straipsnis skiria per mažai dėmesio vieniems geografiniams regionams ir per daug – kitiems.
Jei galite, subalansuotai perrašykite straipsnį, neskirdami jokiam regionui perdėto dėmesio. Taip pat galite padėti susitarti dėl sprendimo diskusijų puslapyje.
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite; apie sutvarkymą galite pranešti specialiame Vikipedijos projekte.
 NoFonti.svg  Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta šaltinių ar nuorodų į juos.
Jūs galite padėti Vikipedijai įrašydami tinkamas išnašas ar nuorodas į šaltinius.

Valstybinis egzminas (lot. Examen) – baigiamasis egzaminas, laikomas baigus akademinis studijas. Išlaikius suteikiamas (akademinis) kvalifikacinis laipsnis, profesinis vardas, titulas.

Vokietija[taisyti | redaguoti kodą]

Valstybinis egzminas (vok. Staatsexamen – 'valstybės egzaminas') Vokietijoje atveria kelią užsiimti valstybės reguliuojamomis profesijomis (medicinoje – tokiomis kaip gydytojas, vaistininkas, valstybės tarnyboje – mokytojas, teisėjas, prokuroras). Valstybinius egzminus organizuoja atitinkama valstybinė įstaiga – Egzaminų tarnyba (de|Prüfungsamt)[1]

Paskirtis – valstybės kontrolė, viešojo intereso užtikrinimas.

Teisė[taisyti | redaguoti kodą]

Rengiant teisininkus, numatyti 2 egzaminai:

 • Pirmasis egzaminas (Erste juristische Prüfung)
 • Antrasis valstybinis egzaminas.

Grynai (100 %) valstybinis yra tik 2-asis egzaminas.

Pirmasis teisinis egzaminas[taisyti | redaguoti kodą]

Pirmąjį egzaminą sudaro:

 • Valstybinė dalis (staatlicher Teil) – privalomųjų dalykų egzaminas (Pflichtfachprüfung), sudaro 70 % bendrojo pažymio) -
 • Universitetinė dalis – 30 % pažymio, Specializacijos dalykų egzaminas (Schwerpunktbereichsprüfung).

Pirmasis teisinis (juristinis) egzaminas (Erste juristische Prüfung) – tai vad. „Referendaro egzaminas“ (Referendarexamen), kadangi po jo seka Teisės referendariatas (teisės praktika), privalomoji teisinio išsilavinimo dalis, siekiant užsiimti valstybės reguliuojamų teisinių profesijų praktika. Išlaikius pirmąjį egzaminą užbaigiamas universitetinis išsilavinimas. Egzaminą galima bandyti laikyti 2 kartus. Išimtimi laikomas vad. „laisvasis bandymas“ (Freiversuch) kandidatams, iškart po studijų baigimo (po vad. Regelstudienzeit, tipinio studijų laiko, paprastai trunkančio 8 semestrus, tendencija – 9 semestrai) laikantiems egzaminą. Neišlaikius šis bandymas nėra įskaitomas. Išlaikius yra galimybė bandyti pagerinti pažymį (Notenverbesserungsversuch'). Kai kuriuose universitetuose po I teisinio egzamino papildomai suteikiamas akademinis laipsnis – diplomuotas teisininkas („Diplom-Jurist“, Dipl.-Jur.) arba teisės magistras („Magister juris“, Mag. jur.).

Įvairiose federalinėse žemėse konkretus reguliavimas skiriasi. Jį įtvirtina Teisininkų rengimo įstatymas (Juristenausbildungsgesetz) arba Teisininkų išsilavinimo egzaminų įstatymas (Juristenausbildungsprüfungsgesetz) bei jš įgyvendinamieji nutarimai (Verordnung). Egzamino tarnyba (Prüfungsamt), dar vad. Justicijos egzamino tarnyba (Justizprüfungsamt) pirmojo egzamino metu yra prie aukštesniojo žemės teismo (Oberlandesgericht) (pvz., Šiaurės Reinas-Vestfalija) veikianti įstaiga arba vad. Žemės justicijos egzamino tarnyba (Landesjustizprüfungsamt, pvz., Žemutinė Saksonija), kurios veiklos teritorija – federalinė žemė. Egzaminuose kaip tikrintojai dalyvauja viešojo sektoriaus, t.y valstybės tarnybos teisininkai (teisėjai, prokurorai, viešojo administravimo teisininkai), taip pat advokatai ir profesoriai. Pirmojo egzamino metu kaip tikrintojai labai dažnai būna profesoriai.


Antrasis valstybinis egzaminas[taisyti | redaguoti kodą]

„Tikrasis“ (antrasis) valstybinis egzaminas seka po 2 metus trunkančio Referendariato. Tai vad. antrasis valstybinis egzaminas (Zweites Staatsexamen), taip vad. Asesoriaus egzaminas („Assessorexamen“). Forma – kontroliniai egzaminai raštu (Klausurenexamen – 'klauzūros'). Skaičius: 7 (Saro kraštas) – 11 (Bavarija). Maždaug po 4 mėnesių seka Referendariatas ir egzaminas žodžiu. Be materialinės teisės (sudarančio pirmojo valstybinio egzamino turinį) Antrasis egzaminas apima proceso teisę. Tokio egzamino metu savo reikšmės netenka akademiniai teoriniai disputai (teisės teorijos), itin svarbūs pirmajam valstybiniam egzaminui; II egzaminui reikšmę turi teismų praktika.

Egzaminą vykdo Žemės justicijos egzamino tarnyba (Landesjustizprüfungsamt, sudaroma prie atitinkamos žemės Teisingumo ministerijos. Egzamino tikrintojai – teisėjai, prokurorai, valstybės tarnautojai, notarai arba advokatai.

Vertinimas[taisyti | redaguoti kodą]

Atskiri kontroliniai egzaminai vertinami taip:

 • Nepakankamai, ungenügend (0 balų) (eine völlig unbrauchbare Leistung)
 • mangelhaft (1–3 balai), (eine an erheblichen Mängeln leidende, im ganzen nicht mehr brauchbare Leistung)
 • Pakankamai, ausreichend (4–6 balai), (ein Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch entspricht)
 • Patenkinamai, befriedigend (7–9 balai), (eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht)
 • Visiškai patenkinamai, vollbefriedigend (10–12 balų), (eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung)
 • Gerai, gut (13–15 balų) (eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung) und
 • Labai gerai, sehr gut (16–18 balų) (eine besonders hervorragende Leistung).

Bendrasis vertinimas (Gesamtbewertung) – vidurkis. Iki 3,99 balų egzaminas neišlaikytas. Toliau seka:

 • Pakankamai, ausreichend (4–6,49),
 • Patenkinamai, befriedigend (6,5–8,99),
 • Visiškai patenkinamai, vollbefriedigend (9–11,49),
 • Gerai, gut (11,5–13,99)
 • Labai gerai, sehr gut (14–18).

Dažniausiai išlaikyti egzaminai įvertinaimi pakankamai („ausreichend“) arba patenkinamai („befriedigend“). Vos 15 % absolventų pasiekia visiškai patenkinamai („vollbefriedigend“) ir geriau. Vokietijoje teisininkų išlaikytas valstybinis egzaminas visiškai patenkinamai („vollbefriedigend“), Bavarijoje, Badene-Viurtemberge ir Saksonijoje – bent patenkinamai („befriedigend“) yra laikomas išskirtinai gerai išlaikytu egzaminu (Prädikatsexamen). Valstybės tarnyboje egzamino išlaikymas visiškai patenkinamai („vollbefriedigend“) yra dažnai sutinkamas įdarbinimo reikalavimas.

Pedagogika[taisyti | redaguoti kodą]

 • Pedagogikos studijos (Lehramtsstudium) ir pirmasis valstybinis egzaminas
 • Referendariatas (2 metai) ir Antrasis valstybinis egzaminas

Medicina[taisyti | redaguoti kodą]

 • Pirmasis gydytojo egzaminas (Erste Ärztliche Prüfung)
 • Antrasis gydytojo egzaminas (Zweite Ärztliche Prüfung)

Maisto produktų chemija[taisyti | redaguoti kodą]

 • 3 etapai:
  • Erster Prüfungsabschnitt, po 4 semestrų (Grundstudium)
  • Zweiter Prüfungsabschnitt, darpo sekančių 4 semestrų (Hauptstudium)
  • Dritter Prüfungsabschnitt, po 1 metų praktinio mokymo Maisto produktų tarnyboje (Lebensmitteluntersuchungsamt)
 • Baigiamasis darbas.[2]

Farmacija[taisyti | redaguoti kodą]

Laikomas farmaceuto egzaminas (Pharmazeutische Prüfung). 3 egzamino etapai, 1 – raštu, kiti 2 – žodžiu:

 • 1 etapas
 • 2 etapas
 • 3 etapas:
  • Farmacinė praktika
  • Specialios teisės sritys vaistininkams.

Aukštesnioji miškų tarnyba[taisyti | redaguoti kodą]

Aukštoms pareigoms užimti, pvz., Miškų tarnybos (Forstamt) vadovo, būtinas Didysis miškininkystės valstybinis egzaminas („Große Forstliche Staatsprüfung“). Pretenduojant į Referendariatą, būtina baigti miškininkystės (Forstwissenschaften) studijas, kurias baigus įgyjamas atitinkmas laipsnis – diplomuotas miškininkas („Diplom-Forstwirt“) arba magistras („Master“).

Didysis miškininkystės valstybinis egzaminas[taisyti | redaguoti kodą]

3 dalys[3]:

 • Egzaminas raštu: keletas kontrolinių (klauzūrų), trunkančių po kelias valandas; laikoma per 1 savaitę
 1. Miškų egzaminas (Waldprüfung) – 1 arba 2 dienų metu praktiniais pavyzdžiais miške tikrinamos žinios (daugiausiai žodžiu, iš dalies taip pat raštu)
 2. Egzaminas žodžiu – trunka 1-2 dienas; pokalbio forma tikrina Egzamino komisijos nariai

Visuose 3 etapuose be kita ko apimamos šios sritys:

Suteikiami profesiniai vardai:

 • Miškų tarnybos asesorius „Assessor des Forstdienstes“ (arba „Forstassessor“)
 • Miškų tarnybos asesorė „Assessorin des Forstdienstes“ (arba „Forstassessorin“).

Kinija[taisyti | redaguoti kodą]

Pagrindinis straipsnis – Valstybiniai egzaminai Kinijoje.

Šaltiniai[taisyti | redaguoti kodą]

 1. Diplom, State Examination & Co[neveikianti nuoroda] (Free University of Berlin)
 2. title=Lebensmittelchemie (Staatsexamen)[neveikianti nuoroda] (Goethe University Frankfurt)
 3. Der Hessische Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des höheren Forstwirtschaftlich-technischen Dienstes des Landes Hessen (APOhFtD). Sammelwerk=Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. Nummer 4, Jahr 2007, 22. Januar, Seiten 223–230, Online PDF; 1,1 MB[neveikianti nuoroda]