Mokyklos vadovybė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Mokyklos vadovybėmokyklai vadovaujantys asmenys (mokyklos direktorius, jo pavaduotojai), administracija.

Skyrimas[taisyti | redaguoti kodą]

Valstybinės (išskyrus aukštosios) mokyklos vadovo pareigybės aprašymą Lietuvoje tvirtina, vadovą atviro konkurso būdu pareigoms skiria ir iš jų atleidžia steigėjas.

Savivaldybės mokyklos vadovo pareigybės aprašymas Lietuvoje tvirtinamas, vadovas atviro konkurso būdu pareigoms skiriamas neterminuotai.

Mokyklos vadovas[taisyti | redaguoti kodą]

Veikla:

  • vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
  • skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
  • atsako už informacijos (pa)skelbimą, demokratinį mokyklos valdymą. Užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, Mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;
  • analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja mokyklos vidaus audito vykdymą ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus;
  • atlieka mokyklos steigėjo priskirtas funkcijas.[1]

Šaltiniai[taisyti | redaguoti kodą]

Papildomam skaitymui[taisyti | redaguoti kodą]

  • Gregory Branch, Eric Hanushek, and Steven G. Rivkin, "School Leaders Matter: Measuring the impact of effective principals," ‘’Education Next’’ 13(1), Winter 2013